veľkoobchod s papierom, kancelárskymi a školskými potrebami
Home >> Identifikačné údaje

Identifikačné údaje

ROVDER, s.r.o.
Priemyslená 4
040 01  Košice

IČO: 44 754 442
IČ DPH: SK2022863359

Bankové spojenie:
ČSOB

4008744571/7500