veľkoobchod s papierom, kancelárskymi a školskými potrebami
Home >> E-shop >> HYGIENA A DROGÉRIA >> Čistiace prostriedky >> Chloramín TS 1kg

Chloramín TS 1kg

Cena iba pre registrovaných

Chloramin TS - Práškový dezinfekčný prípravok s odmasťovacími účinkami

Chloramin TS - Vrecúško 1kg Koncentrovaný práškový dezinfekčný prípravok na báze vysoko účinného aktívneho chlóru. Univerzálna a silná dezinfekcia pre profesionálny sektor aj pre radových občanov. Chloramín T univerzálny práškový chlórový dezinfekčný prípravok na najširšie použitie. Vyznačuje sa spoľahlivosťou a širokým spektrom dezinfekčnej účinnosti. Vhodný na dezinfekciu všetkých povrchov, plôch a predmetov odolných pôsobeniu chlóru v zdravotníctve, potravinárstve komunálnej hygiene, veterinárnej praxi a na dezinfekciu pitnej vody. skutočne účinná, rokmi preverená dezinfekcia koncentrovaný, so silným a rýchlym účinkom široké spektrum účinnosti stabilný a ľahko skladovateľný ohľaduplný k životnému prostrediu chloramín® T je univerzálne využiteľný v oblastiach: Veterinárna dezinfekcia na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti. Tiež pre prevenciu aj boj s infekciami a epidémiami na prasaciach, hydinách a ďalších farmách. Chovy rýb a vodných živočíchov na udržiavanie zdravej populácie rýb a kreviet. Zdravotníctvo, inštitúcie a všeobecná hygiena na zabezpečenie hygienického štandardu a zníženie rizika šírenia infekcií medzi verejnosťou alebo pacientmi. Spektrum účinnosti: baktericídne, MRSA, plne virucídne, mykobaktericídne, tuberkulocídne, fungicídne, sporocídne Pri krízových situáciách, epidémiách a povodniach ako produkt prvej voľby pre okamžitý a účinný dezinfekčný zásah pri intervencii štátnych zložiek, záchranného systému alebo súkromných firiem (napr. SARS, Ebola, vtáčia chrípka, prasacia chrípka atď.). Pracovný roztok prípravku chloramin® T je kompatibilný s množstvom materiálov, napr. plasty (PE, PP, PVC), keramika, sklo. Nepoužívajte na poškodené povrchy, najmä tie kovové. Baktericídne, plne virucidné, mykobaktericídne, tuberkulocídne, fungicídne, sporocídne.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

H302 - Škodlivý po požití

H314 - Spôsobuje vážne poleptnie kože a poškodenie očí

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti