veľkoobchod s papierom, kancelárskymi a školskými potrebami
Home >> E-shop >> HYGIENA A DROGÉRIA >> Špeciálne čistiace prostriedky >> BANNderm 100ml dezinfekčný gél

BANNderm 100ml dezinfekčný gél

Cena iba pre registrovaných

Gélový alkoholový prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk bez použitia vody

Gél na dezinfekciu rúk BANNderm – 100ml

Gélový, alkoholový prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk. Baktérie ničí na 99,9 %. Moderný spôsob ochrany pracovníkov pred hygienickými rizikami. Vynikajúce riešenie najmä v prípadoch nižšej dostupnosti vody. Vhodný aj do potravinárskeho priemyslu a hygienicky zaťažených prevádzok.

Spektrum účinnosti:

 • baktericídny,
 • fungicídny, vírusinaktivačný (A,V, B)

Účinná látka: 

 • propán-2-ol 45g
 • propán-1-ol 30g, 2-fenylfenol 0,45g
 • kvartérne amóniové zlúčeniny
 • C 12–16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy 0,25g

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku na etikete.


Návod na použitie: 

 • Do suchej pokožky sa vtierajú 3ml gélu počas 30 sekúnd. Doba pôsobenia 1 min.

Vyrobené na Slovensku!


Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie:

 • Veľmi horľavá kvapalina.
 • Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • Môže spôsobiť ospalosť, alebo závraty.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo !


Bezpečnostné upozornenia:

 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, horúcich povrchov, otvoreného ohňa.
 • Zabráňte vdychovaniu pár.
 • Noste ochranné okuliare.
 • Po zasiahnutí očí niekoľko minút vyplachujte vodou.

Nevhodné hasiace prostriedky: silný vodný prúd